Política de Protección de datos

De acordo co establecido pola normativa de Protección de Datos de Carácter Persoal, informámoslle que está a facilitar os seus datos de carácter persoal ao Responsable de Tratamento: ALBERTO FERNÁNDEZ GONZÁLEZ (en adiante A EMPRESA), con enderezo en Rúa do Portelo 12 32660 ALLARIZ (OURENSE).

1.- DPO: O Delegado de Protección de Datos de A EMPRESA é  ALBERTO FERNÁNDEZ GONZÁLEZ con que poderá contactar en restaurante@boigorri.es

2.- FINALIDADE DO TRATAMENTO
Os datos recompilados serán unicamente os detallados no formulario de contacto, así como aqueles que vostede mesmo facilítenos no apartado “Comentarios”.

A EMPRESA poderá tratar os seus datos de carácter persoal de acordo coas seguintes finalidades:

  • Xestionar a súa navegación a través do Sitio web.
  • Xestionar as consultas que os visitantes e clientes lle poidan facer a través dos métodos de comunicación con recollida de datos como son os formularios web.

O feito de non facilitar certa información sinalada como obrigatoria, pode levar que non sexa posible xestionar a súa petición a través do formulario de contacto.
No caso de que nos achegue Datos Persoais de terceiros, vostede responsabilízase de informar e obter o consentimento destes para ser achegados coas finalidades indicadas nos apartados correspondentes da presente Política de Privacidade e Cookies.

3.- LEXITIMACIÓN DO TRATAMENTO DOS SEUS DATOS DE CARÁCTER PERSOAL
A lexitimación baséase no consentimento que vostede nos outorga ao chicar o botón “ACEPTO A POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS”

4.- DESTINATARIOS DE CESIÓNS
Non cederemos os seus datos a terceiros.
5.- DEREITOS
Por último, informámoslle dos seus dereitos en materia de protección de datos.

  • Dereito a solicitar o acceso aos seus datos persoais.
  • Dereito a solicitar a súa rectificación ou supresión (dereito ao esquecemento).
  • Dereito a solicitar a limitación do seu tratamento, e a opoñerse ao tratamento
  • Dereito á portabilidade dos datos

Para exercer os seus dereitos non ten máis que realizar unha solicitude por escrito e acompañala dunha copia do seu DNI.

A EMPRESA dispón de formularios adecuados respecto diso. Non ten máis que solicitalos ou ben presentar o seu propio escrito en:
ALBERTO FERNANDEZ GONZALEZ
rua do Portelo 12
32660 ALLARIZ – Ourense

Poderá exercer o seu dereito de acceso, rectificación, cancelación e oposición ao tratamento dos seus datos persoais, nos termos e nas condicións previstos na LOPD, dirixíndose por escrito a:
ALBERTO FERNANDEZ GONZALEZ
rua do Portelo 12
32660 ALLARIZ – Ourense
ou no mail de contacto: restarurante@boigorri.es

6.- MEDIDAS DE SEGURIDADE
A EMPRESA ten implantadas as medidas técnicas e organizativas necesarias para garantir a seguridade dos seus datos de carácter persoal e evitar a súa alteración, a perda e o tratamento e/ou o acceso non autorizado, tendo en conta o estado da tecnoloxía, a natureza dos datos almacenados e os riscos provenientes da acción humana ou do medio físico e natural a que están expostas.